Menu

Opheffing handhavingsmoratorium Wet DBA

De opheffing van het handhavingsmoratorium van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komt eraan, en dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers in sectoren zoals kinderopvang, zorg- en welzijn. Je moet je goed voorbereiden op de strengere controle door de Belastingdienst, die zich vanaf nu strenger zal richten op schijnzelfstandigheid. Dit artikel informeert je over de mogelijke financiële en juridische risico’s, en biedt handvatten om zorgvuldig je arbeidsrelaties te herzien en aan de wetgeving te voldoen.

Key Takeaways:

  • Strengere handhaving: Met de opheffing van het handhavingsmoratorium van de Wet DBA zal de Belastingdienst strenger controleren op schijnzelfstandigheid, wat kan leiden tot boetes en naheffingen voor opdrachtgevers en zzp’ers.
  • Herzien van arbeidsrelaties: Kinderopvangorganisaties en zzp’ers moeten hun huidige werkrelaties herzien en mogelijk alternatieve contractvormen overwegen om te voldoen aan de criteria voor zelfstandigheid en ongewenste financiële gevolgen te vermijden.
  • Gebruik van Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA): Zowel opdrachtgevers als zzp’ers dienen de WBA te gebruiken om duidelijkheid te krijgen over de status van hun arbeidsrelatie en zo risico’s van schijnzelfstandigheid te minimaliseren.

Achtergrond

De Opheffing Handhavingsmoratorium Wet DBA

De opheffing van het handhavingsmoratorium van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft aanzienlijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 zal de Belastingdienst strenger controleren op schijnzelfstandigheid bij opdrachtgevers, wat kan resulteren in boetes en naheffingen. Dit betekent dat zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers hun huidige werkrelaties moeten herzien om te voldoen aan de wetgeving.

Impact op Kinderopvang, Zorg- en Welzijnssector

De kinderopvang, zorg- en welzijnssector worden bijzonder hard geraakt door deze ontwikkelingen. Veel opdrachtgevers in deze sectoren zetten momenteel zzp’ers in, die mogelijk als schijnzelfstandigen worden beschouwd volgens de huidige wetgeving en jurisprudentie.

Vanaf de opheffing van het moratorium zal de kinderopvangsector bijvoorbeeld moeten aantonen dat zzp’ers echt zelfstandig opereren. Dit is van belang gezien de conclusies van de Memorie van Toelichting bij de Wet VBAR, waarin werd gesteld dat kinderopvangorganisaties vaak schijnzelfstandigen inzetten. Het niet naleven kan leiden tot financiële en juridische gevolgen voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers, waaronder boetes, naheffingen en het verlies van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Door goed geïnformeerd te zijn en hulpmiddelen zoals de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) te gebruiken, kunnen organisaties en zzp’ers zich voorbereiden op deze veranderingen.

Concequenties

Voor Opdrachtgevers

Vanaf de opheffing van het handhavingsmoratorium zal de Belastingdienst strenger gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Dit betekent dat je als opdrachtgever je huidige werkrelaties met zzp’ers zorgvuldig moet herzien. Bij controles zal de Belastingdienst toetsen of de arbeidsrelatie voldoet aan de criteria voor zelfstandigheid. Indien een zzp’er feitelijk als werknemer opereert, loop jij als opdrachtgever het risico op boetes en naheffingen.

Voor ZZP’ers

Ook voor jou als zzp’er heeft de vaststelling van schijnzelfstandigheid bij de opdrachtgever gevolgen. Wordt bij een controle bij de opdrachtgever vastgesteld dat jij schijnzelfstandig bent, zul je worden aangesproken met mogelijk aanpassing van je IB-aanslagen. Dit betekent het verlies van belangrijke fiscale voordelen, inclusief de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en ondernemersvrijstelling, wat kan leiden tot een aanzienlijk hogere belastingdruk.

Het is van groot belang dat je goed geïnformeerd bent en controleert of je werkelijk voldoet aan de criteria voor zelfstandigheid. Gebruik hulpmiddelen zoals de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) en laat je adviseren door onafhankelijke specialisten. Vraag jezelf af of jij echt zonder gezag kan werken en of je volledige zeggenschap hebt over jouw opdrachtovereenkomst. Alleen dan kun je voorkomen dat jouw status als zelfstandig ondernemer in gevaar komt.

Risico’s en Gevolgen

Controle door de Belastingdienst

Vanaf de opheffing van het handhavingsmoratorium zal de Belastingdienst strenger gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties hun huidige werkrelaties met zzp’ers zorgvuldig moeten herzien. Bij controles zal de Belastingdienst toetsen of de arbeidsrelatie voldoet aan de criteria voor zelfstandigheid. Indien een zzp’er feitelijk als werknemer opereert, loopt de opdrachtgever het risico op boetes en naheffingen.

Gevolgen voor Opdrachtgevers

Als blijkt dat een zzp’er schijnzelfstandig is, kan dit leiden tot forse boetes voor de opdrachtgever. De opdrachtgever kan worden aangeslagen voor niet-afgedragen loonbelasting en sociale premies. Bovendien kunnen er juridische en financiële claims volgen, wat aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen.

De financiële impact van het inhuren van schijnzelfstandigen mag niet worden onderschat. Naast boetes en naheffingen kunt u te maken krijgen met verstoorde werkprocessen en reputatieschade. Het is daarom van cruciaal belang dat u proactief de arbeidsrelaties binnen uw organisatie heroverweegt, eventueel gebruik maakt van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA), en alternatieve contractvormen overweegt, zoals een dienstverband.

Gevolgen voor ZZP’ers

Ook voor de zzp’er zelf heeft de vaststelling van schijnzelfstandigheid bij de opdrachtgever gevolgen. Wordt bij een controle bij de opdrachtgever vastgesteld dat de zzp’ers schijnzelfstandig waren, zullen ook deze worden aangesproken met mogelijk aanpassing van de IB-aanslagen. Deze verliest zijn/haar status als ondernemer voor de inkomstenbelasting, met mogelijk naheffingsaanslagen. Dit betekent het verlies van belangrijke fiscale voordelen.

Voor zzp’ers kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Het verlies van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en ondernemersvrijstelling kan de belastingdruk aanzienlijk verhogen. Hierdoor kunnen financiële problemen ontstaan, vooral als je primair afhankelijk bent van die fiscale voordelen. Zorg er daarom voor dat je goed geïnformeerd bent, je arbeidsrelaties toetst met de WBA en advies inwint bij onafhankelijke specialisten.

Wat Kan Er Gedaan Worden?

Voor Kinderopvangorganisaties

Herzie de arbeidsrelaties binnen uw organisatie en controleer of de zzp’ers daadwerkelijk als zelfstandigen opereren, volgens de criteria van de Belastingdienst en bestaande jurisprudentie. Gebruik de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) voor een indicatie van de status van de arbeidsrelatie. Overweeg alternatieve contractvormen, zoals het in loondienst nemen van zzp’ers indien blijkt dat zij feitelijk als werknemers functioneren. Dit helpt om naleving van de wetgeving te waarborgen en boetes te vermijden.

Voor ZZP’ers

Gebruik de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) om een indicatie te krijgen over de status van uw arbeidsrelatie. Laat u adviseren en informeren door onafhankelijke specialisten, zoals een jurist of fiscalist. Lees de zienswijze van de wetgever en uitvoeringsinstanties over zelfstandigen in de kinderopvang. Beoordeel of u echt “zonder gezag” kunt werken en of u daadwerkelijk zelfstandig ondernemer bent. Zorg dat u volledige zeggenschap heeft over de opdrachtovereenkomst en betaal voor diensten van derden, zoals urenregistratie en facturatiesoftware.

Als zzp’er is het van cruciaal belang dat u zich bewust bent van de risico’s van schijnzelfstandigheid en welke stappen u kunt ondernemen om aan de wetgeving te voldoen. Het gebruik van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie en advies van onafhankelijke specialisten kunnen u helpen om uw status als zelfstandige te evalueren en te waarborgen. Door goed geïnformeerd te blijven en proactief te handelen, kunt u de belastingdruk en mogelijke financiële problemen minimaliseren wanneer de handhaving van de Wet DBA strenger wordt.

Conclusie: Voorbereiding op Opheffing Handhavingsmoratorium Wet DBA

 

Nu de opheffing van het handhavingsmoratorium van de Wet DBA eraan komt, moet je als opdrachtgever of zzp’er in de kinderopvang, zorg- en welzijnssector goed voorbereid zijn om de risico’s van schijnzelfstandigheid te vermijden. Door je arbeidsrelaties te herzien, gebruik te maken van tools zoals de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie en te overwegen om zzp’ers in loondienst te nemen, kun je de naleving van de wetgeving waarborgen. Alleen op deze manier kun je boetes en naheffingen voorkomen en blijft je organisatie of zelfstandigheid financieel gezond.

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”