Menu

Nieuws

Kinderopvangtoeslag gaat in 2023 toch omhoog

Het kabinet trekt toch de portemonnee om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Er komt 57 miljoen euro extra bij, om de kosten van inflatie te drukken. Voor een kinderdagverblijf wordt per uur straks 9,06 euro vergoed. Kinderopvang werd voor veel ouders anders te duur. De kinderopvang heeft te maken met flink hogere kosten door inhuur van […]

Lees meer

Kinderopvangtoeslag 2023 wordt niet bijgesteld

Het is een hard gelag voor de sector, ouders én kinderen: de relatief lage indexering van de kinderopvangtoeslag (KOT) wordt niet bijgesteld voor 2023. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken aan RTL Nieuws. Ouders staan voor een voldongen feit: zij moeten het verschil tussen de overheidsbijdrage (KOT) en de veelal hoge uurprijzen zelf betalen. […]

Lees meer

Werkgevers kinderopvang stellen bovengemiddelde loonstijging van ruim 10% voor

Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid: voor medewerkers, voor de toegankelijkheid van de kinderopvang en voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering van de sector. Zij bieden medewerkers waardering en perspectief door een eindbod van meer dan 10%, door een hoger startsalaris en een langer doorgroeiperspectief. Een goed en evenwichtig loonbod dat het echt aantrekkelijker maakt om te (blijven) werken […]

Lees meer

Wie voert het nieuwe kinderopvangstelsel uit?

DUO, de Belastingdienst Toeslagen, de Sociale Verzekeringsbank of het UWV? Wie is er straks verantwoordelijk voor het uitvoeren van het nieuwe kinderopvangstelsel per 1 januari 2025? Deze organisaties staan niet te springen om de klus aan te nemen en hebben ook niet de juiste instrumenten daarvoor in huis. Volgens Van Gennip staat de beoogde invoeringsdatum […]

Lees meer

Wat zorgt voor werkplezier in de kinderopvang?

Waardering en erkenning, eigen regie, ontwikkelingsmogelijkheden, fijne collega’s en ondersteuning van leidinggevenden. Dat zijn de belangrijkste energiebronnen voor meer werkplezier, zo blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt! 86 procent van de pedagogisch medewerkers krijgt waardering voor het werk. De energiebron die ze het minst ervaren (29 procent) maar wél belangrijk vinden voor werkplezier is: voldoende […]

Lees meer

Kabinet neemt kostenstijging niet mee in KOT; ouders moeten steeds meer bijbetalen

Het verschil tussen de maximum uurprijzen van de overheid (kinderopvangtoeslag) en de werkelijke uurtarieven van kinderopvang wordt steeds groter. ‘Niet de kostprijs van Nederlandse kinderopvang is te hoog; de indexatie is sinds de invoering van de Wet kinderopvang te laag’, zegt Noëlle Haitsma van Informatiecentrum Kinderopvang. Er klinkt veel kritiek op de relatief lage indexering […]

Lees meer

Klantverhaal ”de Kleinste Reus”

De Kleinste Reus De Kleinste Reus is een kleinschalig kinderdagverblijf in Amsterdam. Zij verzorgen dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Susan van Oosterom heeft dit kinderdagverblijf in 2014 opgericht en het is gevestigd in een prachtig gebouw aan de Noorderstraat, wat deel uitmaakt van Integraal Kind Centrum (IKC) De Kleine […]

Lees meer

Kinderopvang fors duurder in 2023

Bij veel kinderopvangorganisaties gaan de tarieven in 2023 flink omhoog. Ouders gaan zo’n 10 tot 40 procent meer betalen, blijkt uit onderzoek naar de uurtarieven van kinderopvangorganisaties door RTL Nieuws. Gemiddeld stijgen de tarieven in 2023 met 8,5 procent. RTL Nieuws sprak met vijf kinderopvangorganisaties van verschillende grootte hoe stijgende kostenposten, zoals hoge energieprijzen, stijgende […]

Lees meer

Jaren wachten op kinderopvangplek komt niet alleen meer voor in de Randsteden

Ouders wachten jarenlang op een plek op de kinderopvang. Dat komt niet alleen voor in de Randstad, maar overal in Nederland. En de wachtlijsten worden alleen maar langer. De wachttijd voor een plekje op de buitenschoolse opvang (bso) in Utrecht is momenteel al gauw vier jaar, zegt de Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK). […]

Lees meer

Ouders met laagste inkomens zijn de dupe van forse kostenstijging in de kinderopvang

Door de verhoging van de maximum uurprijs en de begrote kostenstijgingen, staan bestuurders van kinderopvangorganisaties momenteel voor een groot dilemma. Hoe kunnen zij dit grote verschil in kostenstijging opvangen? Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, vreest dat deze organisaties de kosten moeten doorberekenen en de kinderopvang voor ouders met de laagste inkomens straks niet meer te betalen […]

Lees meer

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”