Menu

Nieuws

Stabiliteit kinderopvangsector essentiële voorwaarde voor groei

Recent kwam het CBS met cijfers over de groei van het aantal medewerkers en vacatures in de kinderopvang. Uit de cijfers blijkt dat er tussen 2019 en 2022 tienduizend werknemers in de kinderopvang zijn gaan werken (2022 -> 117.000 mensen tegen 97.000 begin 2019). De vraag was echter groter. Het CBS geeft daarnaast aan dat in de […]

Lees meer

Het nut van een divers en inclusief personeelsbeleid

Wellicht heeft u er nooit bij stilgestaan, maar hoe inclusief en divers is het personeelsbeleid binnen uw kinderopvangorganisatie? Er is recent een uitgebreid e-book over dit thema geplaatst bomvol informatie, interviews en tips & tricks. De kinderopvang staat midden in onze samenleving waarin mensen met diverse achtergronden samen leven en werken. Maar uit cijfers blijkt […]

Lees meer

Aanpassing beroeps-kindratio 2024

Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste-gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang aanpassen. Tegelijk wil de minister drie kwaliteitseisen aanpassen voor de buitenschoolse opvang (BSO), waardoor de BSO een rijker aanbod aan activiteiten kan aanbieden. De minister start daarom een internetconsultatie waarop geïnteresseerden tot en […]

Lees meer

Hoe gaan ouders om met de hogere kosten van de kinderopvang?

De prijzen van de kinderopvang zijn flink gestegen. Afgelopen maand maakten incasso-organisaties bekend dat duizenden ouders de kinderopvang niet meer op tijd betalen. Door de hoge inflatie raken steeds meer gezinnen in de knel. Het kabinet heeft besloten ouders daar extra voor te compenseren, maar is dat wel genoeg? Hogere tarieven, hogere compensatie Kinderopvangorganisaties zijn vrij […]

Lees meer

Gaat de bijna gratis kinderopvang gerealiseerd worden in 2025?

Bedoeling van het kabinet is dat in 2025 het (bijna) gratis kinderopvang stelsel ingevoerd moet gaan worden. Werkende ouders betalen dan allemaal een eigen bijdrage van 4 % (tot een maximum uurtarief). Grote drijfveren voor dit nieuwe stelsel is het toeslagenschandaal en de problemen met de kinderopvangtoeslag uit het verleden. Vooral ouders met hogere inkomens […]

Lees meer

Nieuwe cao kinderopvang: langer doorgroeien en ruim 11 procent meer loon

Vakbonden FNV en CNV en brancheorganisaties BK en BMK hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao Kinderopvang. Verdeeld over 18 maanden stijgen de lonen van professionals in de kinderopvang gemiddeld met 11,86 procent. Dennis van Elk, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘Per 1 april worden de salarissen in de kinderopvang fors verhoogd, medewerkers gaan […]

Lees meer

Veranderingen kinderopvangtoeslag 2024

Het duurt nog even voordat het jaar 2024 begint, echter is de kinderopvangbranche erg benieuwd wat de veranderingen bij de kinderopvangtoeslag 2024 zullen zijn. In de voorgaande jaren werd aan het begin van tweede kwartaal al bekend gemaakt wat de voorgenomen uurtarieven en indexatie inkomens toeslagentabel zou gaan bedragen in het jaar erop. Dat is dan […]

Lees meer

Meer ouders betalen kinderopvang niet op tijd

Betaalproblemen bij gezinnen komen vaker voor en sinds de zomer is dat ook te merken bij de kinderopvang. Incasso-organisaties GGN en Flanderijn zien dat het aantal openstaande bedragen dat zij opeisen namens de kinderopvang sinds afgelopen zomer is toegenomen met 15 tot 20 procent. Het gaat hierbij om duizenden ouders. De kinderopvang behoort tot de […]

Lees meer

Handleiding Ouderapp via Konnect

Veel kinderopvangorganisaties kiezen voor de Ouderapp via Konnect. In het ouderportaal en in de app kunt u nieuwsberichten lezen, berichten sturen en ontvangen en foto’s bekijken. Via de OuderApp heeft u inzicht in de agenda en kunt u eenvoudig extra dagen aanvragen, (indien mogelijk) dagen ruilen, afwezigheid doorgeven en toestemmingen instellen. Daarnaast vindt u in de […]

Lees meer

Beroepscode kinderopvang is herzien en staat online

Afgelopen tijd heeft Kinderopvang werkt! samen met beroepsvereniging PPINK en mensen uit het werkveld de Beroepscode Kinderopvang herzien. Onder de nieuwe titel ‘Beroepscode van pedagogisch medewerkers in kinderopvang’ is de beroepscode geactualiseerd en voorzien van nieuwe voorbeelden van ethische dilemma’s uit de praktijk. Soms zijn er situaties in je werk als pedagogisch medewerker waarbij je het […]

Lees meer

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”