Menu

Voorlopige maximum uurprijs voor 2024 bekend

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor alle opvangtypes met 6,01 procent verhoogd. Wat betekent dit voor de kinderdagopvang, de bso en voor gastouders?

De maximum uurprijs voor dagopvang komt uit op € 9,65, voor buitenschoolse opvang op € 8,30 en voor gastouderopvang op € 7,24. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorstel voorgelegd

De maximum uurprijs en toetsingsinkomens voor kinderopvangtoeslag worden jaarlijks geïndexeerd. Op deze manier zorgt het kabinet ervoor dat de kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk overeenkomt met de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling. Vandaag is besloten over de voorlopige vergoeding. Het voorstel wordt eerst voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en daarna wordt de Raad van State om advies gevraagd.

Bron: Rijksoverheid

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”