Menu

Garantiefonds zorgt voor zekerheid van betaling bij uitspraak Geschillencommissie Kinderopvang

Branchepartijen BK, BMK en BOinK hebben officieel getekend voor de oprichting van Stichting Garantiefonds Kinderopvang (SGK). Dit garantiefonds biedt ouders en ondernemers zekerheid van betaling bij een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Wanneer de ondernemer of ouder door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie in het ongelijk is gesteld en tot betaling moet overgaan, maar dit om welke reden dan ook niet doet, dan kan de partij die in het gelijk is gesteld een beroep doen op de Regeling Nakomingsgarantie van de Stichting Garantiefonds. Het Garantiefonds keert het bedrag (maximaal €10.000,- per uitspraak) zoals genoemd in de uitspraak van de Geschillencommissie alvast uit aan de partij die in het gelijk gesteld is. Vervolgens zal SGK de betalingsverplichting bij de in het ongelijk gestelde partij incasseren.

Onderzoek kwaliteit kinderopvang

Met het ondertekenen van het Garantiefonds Kinderopvang is ook de Stichting Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek Kwaliteit Kinderopvang opgericht. Met deze stichting hebben BK, BMK en BOinK de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te financieren ten behoeve van de kwaliteit van kinderopvang.

‘Zekerheid voor beide partijen’

Gjalt Jellesma, bestuurder van beide stichtingen, geeft aan waarom de drie vertegenwoordigers van ondernemers en ouders blij zijn met beide oprichtingen: ‘Hoewel jarenlange ervaring leert dat ondernemers en ouders na een bindende uitspraak vrijwel altijd meteen hun verplichting nakomen, biedt het nieuwe Garantiefonds Kinderopvang toch een extra zekerheid aan beide partijen. Dat er vervolgens ook nog geld resteert voor wetenschappelijk onderzoek, waarvoor de budgetten in Nederland nu eenmaal zeer beperkt zijn, is goed nieuws voor het voortdurend streven naar het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.’

Bron: KinderopvangTotaal

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”