Menu

Hoge indexering kinderopvangtoeslagtarieven 2024 verwacht

Hoe werkt de indexering van de toeslagtarieven?

Jaarlijks worden de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De index is een gewogen gemiddelde van de CPB ramingen voor de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%). Ook het verschil tussen de raming 2022 en de raming 2023 speelt een rol voor de indexering. De raming die in 2022 is gemaakt voor de loon- en prijsontwikkeling in 2023 wijkt af van de nieuwe raming die in 2023 is gemaakt. Ook daarvoor wordt gecorrigeerd voor de indexering van de toeslagtarieven 2024.

Wat wisten we tot nu toe?

Het korte antwoord is ‘niets’. Op 21 februari 2023 publiceerde SZW het concept Besluit Kinderopvangtoeslag 2024 en ieder jaar wordt dat conceptbesluit blanco gepubliceerd zonder concrete uurtarieven. Dat weglaten van de tarieven wordt als volgt gemotiveerd: 

De maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag worden elk jaar geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Dat gebeurt op basis van de ramingen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) in maart. Omdat de cijfers uit het CEP nog niet bekend waren bij publicatie van dit bericht, zijn de bedragen in het conceptbesluit nog opengelaten.

Wat kan er beter?

Het blijft wonderlijk dat ieder jaar een blanco besluit wordt gepubliceerd en sommige kinderopvangbestuurders signaleren dat ook. Het is overigens nog wonderlijker als je ziet dat het Centraal Economisch Plan 2023 slechts 2 weken later, op 9 maart 2023 wordt gepubliceerd. De vraag is dan gerechtvaardigd waarom er niet 12 werkdagen gewacht wordt met het publiceren van het concept Besluit Kinderopvangtoeslag 2024 en de daaraan gekoppelde internetconsultatie. Of dat – als het niet kan wachten – er vooraf even afstemming plaatsvindt met het CPB over exact 4 van de honderden kengetallen die in het CEP staan.

Wat weten we sinds 9 maart 2023 over de indexering van de toeslagtarieven?

Voor 2024 raamt het CPB voor Nederland een gemiddelde prijsstijging van 3,1% en een gemiddelde loonstijging van 5,1% Op basis van die ramingen zouden de toeslagtarieven voor 2023 met 4,7% worden geïndexeerd. Omdat nu blijkt dat de loonvoet en inflatie in 2023 hoger zijn dan de eerdere CPB ramingen en de toeslagtarieven in 2022 te weinig zijn geïndexeerd, volgt nog een correctie daarvoor van +2,0% punten. Bij elkaar telt dat op tot een index van 6,7%.

Raming maximum toeslagtarief 2024

De voorlopige raming van de maximum toeslagtarieven voor 2024 ziet er als volgt uit:

Dagopvang van € 9,12 in 2023 naar € 9,73 in 2024
Buitenschoolse opvang van € 7,85 in 2023 naar € 8,38 in 2024
Gastouderopvang van € 6,85 in 2023 naar € 7,33 in 2024

Het definitieve besluit kan – gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en de voorgaande tussentijdse aanpassing – afwijken van deze raming.

Bron: Buitenhek, Rijksoverheid, CPB

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”