Menu

Ziekteverzuim in de kinderopvang opnieuw boven landelijk gemiddelde

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is met 5,6 procent in 2022 het hoogste sinds 2000. Van alle sectoren spant zorg en welzijn de kroon: daar lag het verzuimpercentage gemiddeld op 8 procent. In de kinderopvang steeg het ziekteverzuimpercentage naar 8,3 procent, waar dat in 2021 nog 7,5 procent was.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het ziekteverzuim van werknemers neemt sinds 2016 jaarlijks toe. Opvallend in 2022 is dat het gemiddelde ziekteverzuim van 5,6 procent bijna net zo hoog lag als de hoogste cijfers die sinds 1996 zijn gemeten: 5,7 procent in 2000.

Wat is het ziekteverzuimpercentage?

Het CBS omschrijft het ziekteverzuimpercentage als volgt: een verzuimpercentage van 5,6 betekent dat 56 van elke duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Omdat het ziekteverzuim een seizoenpatroon vertoont – het verzuim is in het eerste en in het vierde kwartaal doorgaans hoger dan in het voorjaar en de zomer -, worden de cijfers vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren.

Ziekteverzuim kinderopvang

Dat de kinderopvang gebukt gaat onder een relatief hoog ziekteverzuim, blijkt opnieuw in 2022. Waar het ziekteverzuimpercentage in 2021 nog 7,5 procent was, was dat in 2022 8,3 procent. Medewerkers in de kinderopvang waren dus gemiddeld ruim 8 van de 100 werkdagen ziek. Ter vergelijking: in 2010 lag het percentage op 4,5 procent en in 2020 op 6,4 procent. Niet eerder waren er zoveel zieke medewerkers in de kinderopvang als in het eerste kwartaal van 2022: toen stond het verzuimpercentage op 10 procent. Klik hier voor een overzicht van deze cijfers.

Ziekteverzuim in de zorg het hoogst

Opvallend is dat jaarlijks het ziekteverzuim in de zorg relatief hoog is. Met een ziekteverzuim van 8,0 procent naderde het verzuimcijfer in de gezondheids- en welzijnszorg de hoogste waarde die in een vierde kwartaal werd gemeten, namelijk 8,1 procent in 2000.

Loslaten coronamaatregelen

Het kabinet heeft ondertussen het OMT-advies om de test- en isolatiemaatregelen rondom COVID-19 los te laten aangenomen. Dit betekent dat ook de laatste coronamaatregelen van de baan zijn en de kinderopvang niet langer hoeft te werken met protocollen rondom corona, waaronder de beslisboom.

Bron: CBS, KinderopvangTotaal

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”