Menu

Hoe worden uurtarieven in de kinderopvang bepaald?

Het tarievenstelsel in de kinderopvang is voor ouders soms lastig te begrijpen. Vaak realiseren ouders niet dat deze regels meestal het gevolg zijn van het stelsel van de kinderopvangtoeslag. Deze zijn hieronder zo veel mogelijk op een rijtje gezet. Daarbij zijn er ook verschillen per organisatie. Zo zijn er organisaties waarbij de kosten kinderdagverblijf inclusief een warme maaltijd zijn, maar dus ook niet.

Waarom werkt men in de kinderopvang met uurtarieven?

Eigenlijk werkt de kinderopvang met dagdelen, zoals een ochtend en middag dagdeel, of een VSO (voorschoolse opvang) en NSO (naschoolse opvang). Het stelsel van de kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst) is gebaseerd op uren. Dus hebben de kinderopvangorganisaties uren aan dagdelen toegekend.

Waar betaal ik eigenlijk voor als ik een contract afsluit voor afname kinderopvang?

Als ouder betaald u eigenlijk voor de reservering van een kindplaats op een bepaalde dagdeel tijdens de openingstijden van de locaties, gedurende een bepaalde periode.

Of er volledig gebruik gemaakt wordt van die gereserveerde tijdsblokken maakt daarbij niet uit. Het eerder ophalen van uw kind of niet brengen op een gereserveerde dag heeft (meestal) geen gevolgen voor de facturatie.

Waarom werkt de kinderopvang niet met een systeem van “uurtje-factuurtje” (betalen volgens afname werkelijke uren)?

Het financieringsstelsel van de kinderopvangtoeslag is niet hierop ingericht. Als de uurtarieven in de kinderopvang moeten worden berekend naar een tarief op basis werkelijke afname, zullen de uurtarieven fors stijgen (25 % of meer). Dat komt doordat het kostenniveau niet echt wijzigt, terwijl het aantal factureerbare uren veel lager is.

Waarom zijn de 40 of 46 weken pakketten eigenlijk duurder dan 52 weken pakketten?

Als u als ouder een 40 (school)weken pakket afsluit staat de kindplaats van uw kind tijdens de schoolvakantie leeg, slechts in een enkel geval kan dan met een andere ouder een vakantiepakket af worden gesloten voor die plek.  

Een kinderopvanglocatie moet het hele jaar een pand huren en de bijbehorende kosten betalen. Ook de kosten van medewerkers lopen gewoon door bij een schoolvakantie. Dus de jaarkosten moeten dan dus in 40 (of 46) weken terugverdiend worden in plaats van 52 weken. De nettokosten voor de ouder zijn bij deze pakketten vaak veel hoger.

Wat zijn eigenlijk kinderopvanguren en hoe worden die opgebouwd?

Het stelsel van de kinderopvangtoeslag werkt met uren terwijl de kinderopvangbranche (KDV + BSO) voornamelijk met dagdelen (ochtend / middag) werkt. Hiervoor zijn regels opgesteld wat dan kinderopvanguren zijn en mogelijk recht geven op een vergoeding van de kinderopvangtoeslag. U kunt deze beschouwen als de uren dat uw kind gebruik zou kunnen maken van de opvang. In de praktijk zal het dus betekenen dat uw kind vaak minder uren daadwerkelijk afneemt dan er gefactureerd wordt.

Hoe worden de kinderopvanguren bij een KDV berekend?

Het berekenen van de kinderopvanguren bij een KDV is (meestal) redelijk simpel. Dit zijn de potentiele uren waar uw kind gebruik van kan maken tussen openings- en sluitingstijd.

Voorbeeld: de locatie is 11 uur per dag open, dan zal de organisatie meestal 238,33 uur per maand rekenen voor volledige opvang. (11 uur per dag * 5 dagen per week * 52 weken / 12 maanden).  

Overigens kan er maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag aangevraagd worden. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met sluiting door officiële feestdagen. Wel als de locatie extra sluit, bijvoorbeeld voor een studiedag of sluiting tussen kerst en oud en nieuw.

Hoe worden de kinderopvanguren bij een BSO berekend?

Bij de kinderopvanguren van een BSO wordt gekeken naar de openingsuren van de locatie, in combinatie met de schooltijden van de vroegst-sluitende school waar die locatie kinderen van ophaalt (dus niet perse de school waar uw kind is geplaatst).

Daarbij wordt er uitgegaan van 40 schoolweken en 12 vakantieweken.

Voorbeeld: de vroegst-sluitende school bij de BSO kent een vijf-gelijke-dagen model, dus opvang start om 14:00 tot uiterlijk 18:30 uur. Tijdens schoolvakanties 10,5 uur opening. Er is geen VSO. ((4,5 uur * 5 dagen * 40 weken) + (10,5 uur * 5 dagen * 12 weken))/12 maanden = 127,5 uur.

De organisatie mag ervoor kiezen de uren te facturen op basis van korte en lange middagen, maar mag dit ook middelen. Ook zijn er organisaties die rekening houden met de extra schoolsluitingsdagen (studiedagen e.d), als hiervoor geen extra factuur wordt gezonden.

Krijg ik bij afmelding van mijn kind bij het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang dan geld terug?

Nee, normaal gesproken niet. Kinderopvang (KDV + BSO) werkt niet met het zogenaamde uurtje-factuurtje. U betaald niet zo zeer voor daadwerkelijke aanwezigheid maar voor het reserveren van een kindplaats. Zo is de het stelsel van de kinderopvangtoeslag ook ingericht.

Heeft de kinderopvang minder kosten bij afmelding van mijn kind voor een opvangdag?

Nee, niet echt. De vaste kosten van o.a. huisvesting en de medewerkers veranderen niet als uw kind een dag(deel) niet komt.

Ik hoef mijn kind niet af te melden voor de kinderopvang, ik betaal er toch voor?

Vooral bij de BSO worden er vaak geen afmeldingen van de kinderen doorgegeven. Soms met de reden dat er toch voor betaald wordt. De ouders realiseren dan niet dat dit eerder kostenverhogend werkt. De medewerkers van de BSO moeten dan gaan navragen bij school, krijgen het lastig om planningen te maken voor activiteiten en er wordt soms onnodig personeel ingezet. Geef dus vooral wel door als uw kind niet aanwezig zal zijn bij de kinderopvang.

Het uurtarief van de kinderopvangorganisatie is hoger dan het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag, mag dat?

Ja, kinderopvangorganisaties mogen ieder tarief vragen wat zij willen, daar is geen grens aan. Het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag is alleen het maximum aan uurtarief waarvoor u vergoeding krijgt.

Heb ik recht op ruildagen als mijn kind een keer niet kan komen?

In principe betaald u voor een vast dagdeel op een vaste dag. Het is vaak een service van de kinderopvangorganisatie en geen recht. Het kunnen uitvoeren van een ruildagensysteem hangt samen met het aantal beschikbare medewerkers, de bezetting van de groep en in hoeverre ouders ook hun kinderen afmelden (zeker bij de BSO). Gezien het personeelstekort en volle bezettingen is bij veel organisaties de mogelijkheid van ruilen uitgeschakeld of beperkt.

Bron: Kinderopvang-Wijzer

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”