Menu

Pedagogisch medewerkers willen meer werken

De eerste resultaten van de proeftuin door Kinderopvang werkt! voor het verhogen van de deeltijdfactor in de kinderopvang lijken positief. Medewerkers van kinderdagverblijven willen gemiddeld 4,4 uur meer werken en bso-medewerkers gemiddeld 7 uur. Maar wat houdt hen momenteel dan tegen?

Nederlanders zijn kampioen deeltijdwerken in Europa. Terwijl verschillende sectoren, waaronder de kinderopvang, kampen met een flink tekort aan personeel, werkt volgens statistiekbureau CBS bijna de helft van de werkzame beroepsbevolking parttime (4,5 miljoen van de 9,4 miljoen werkenden in totaal). Volgens deze cijfers werkte in 2021 82% van de medewerkers in de kinderopvang deeltijd.

Proeftuin

Om te kijken naar oplossingen voor het nijpende personeelstekort in de kinderopvang, is Kinderopvang werkt! een proeftuin gestart met Kind & Co Ludens en stichting Het Potentieel Pakken (HPP) voor het verhogen van de deeltijdfactor. Staan medewerkers daarvoor open? Welke kansen liggen er en tegelijkertijd: welke belemmeringen zijn er?

Resultaten

De eerste resultaten van dit onderzoek zijn bekend, meldt Kinderopvang werkt!. Bijna de helft van de medewerkers binnen de proeftuin heeft een contract voor minder dan 25 uur. Dat is bijna gelijk aan het landelijke gemiddelde. Op papier biedt dit ruimte voor het verhogen van het aantal uren voor medewerkers in kinderopvang. In de praktijk geeft 48% van de medewerkers in de kinderdagverblijven aan (misschien) meer te willen werken. Voor de bso is dat zelfs 66%. Deze gegevens samen maken duidelijk dat er kansen zijn voor het verhogen van de deeltijdfactor.

‘Groot potentieel’

‘Wat ik gehoopt en verwacht had, is waarheid geworden: het potentieel in kinderopvang is groot’, zegt Yvonne van Schaik, regiomanager bij Kind & Co Ludens. ‘Vertaald naar uren blijkt dat medewerkers in de kinderdagverblijven gemiddeld 4,4 uur meer willen werken en in de bso gemiddeld 7 uur. Dat is echt substantieel. Dat is een halve of hele dienst per week.’

Voorwaarden van medewerkers

Redenen die medewerkers geven om meer uren te willen werken zijn: meer verdienen, meer plezier hebben in hun werk en meer kunnen doen met de kinderen op de groep. Hoewel dat positief klinkt, roept het ook de vraag op waarom medewerkers dan nog niet meer uren werken. Uit de resultaten blijkt dat medewerkers flexibel lijken en aangeven meer beschikbaar te zijn voor extra werk, maar in de praktijk blijkt dat dit lastig te regelen is in de vorm van teamoverstijgend werken en flexibele werktijden. ‘Zo lijken medewerkers een voorkeur te hebben voor inzet op de eigen locatie. Ook is de organisatie gebonden aan wet- en regelgeving’, aldus Kinderopvang werkt!. Ook zeggen de medewerkers dat meer uren werken financieel aantrekkelijk moet zijn en als meer uren werken niet bevalt, zij vrij moeten zijn het aantal uren weer te veranderen.

Infographic

Wat zijn voor kinderopvangmedewerkers redenen en voorwaarden om meer uren te werken?

Bekijk hieronder de infographic:

Conclusie

Hoewel de proeftuin inzichten geeft in kansen die er liggen en voorwaarden die er zijn vanuit medewerkers om meer uren te gaan werken, zijn er ook een aantal belemmeringen die het lastig maken om aan deze voorwaarden te voldoen. ‘Daarom gaan we ons nu eerst verdiepen in de belemmeringen die het werken van meer uren in de weg staan. Met verschillende tools bekijken we of en hoe we dit kunnen oplossen’, zegt Kinderopvang werkt!. De proeftuin duurt nog tot juli 2023. De bevindingen worden gedeeld met alle kinderopvangorganisaties, zodat ook zij kunnen profiteren van de opgedane kennis en inzichten van de proeftuin.

Bron: Kinderopvang werkt!

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”