Menu

Nieuwe cao kinderopvang: langer doorgroeien en ruim 11 procent meer loon

Vakbonden FNV en CNV en brancheorganisaties BK en BMK hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao Kinderopvang. Verdeeld over 18 maanden stijgen de lonen van professionals in de kinderopvang gemiddeld met 11,86 procent. Dennis van Elk, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘Per 1 april worden de salarissen in de kinderopvang fors verhoogd, medewerkers gaan dit direct voelen in de portemonnee.’

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang liepen in november 2022 stuk omdat werkgeverspartijen en vakbonden het niet eens werden over de loonstijging. Werkgevers kwamen met een eindbod van ruim 10 procent loonstijging over twee jaar verspreid. FNV was het daar niet mee eens en trok de stekker uit de onderhandelingen. Eind januari gingen de partijen toch weer met elkaar om de tafel en werd gehoopt ‘harde acties’ te voorkomen. Dat is dus gelukt, want woensdagavond 8 februari bereikten de onderhandelaars een akkoord.

Personeelstekorten en werkdruk

Alle partijen reageren enthousiast op het akkoord. FNV en CNV zeggen dat ze, door de goede afspraken over loonstijgingen, nu ook ruimte zien om de komende tijd te gaan praten over de personeelstekorten en de hoge werkdruk, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) noemt de nieuwe cao ‘een sprong vooruit’ en de Bracheorganisatie Kinderopvang (BK) stelt dat de werkgevers met de nieuwe cao hun ‘grote waardering laten zien voor alle medewerkers die dag in dag uit met hart en ziel werken in de kinderopvang’.

Per april meer salaris

Maar wat is er nu precies afgesproken? In totaal gaan professionals in de kinderopvang er de komende 18 maanden gemiddeld 11,86 procent op vooruit. Per 1 april stijgen de salarissen met € 150 bruto per maand bij een voltijdsalaris en vervolgens met 2 procent. Op diezelfde datum worden alle lonen ook met € 150 bruto per maand verhoogd. Dennis van Elk, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘Dit gaan medewerkers gaan dit direct voelen in de portemonnee.’

Eenmalige uitkering en extra stijgingen

Op 1 juli 2023 krijgen alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 525,- naar rato van het dienstverband. Let hierbij wel op: heb je in januari 2023 een eenmalige gratificatie ontvangen, dan wordt deze gratificatie in mindering gebracht tot een maximum van 300 euro. Op 1 januari 2024 gaan de lonen verder omhoog met 2% en op 1 april 2024 nogmaals met 2%.

Extra periodieken

Tot slot komen er op 1 januari 2024 ook nog twee periodieken bovenop de loonschalen. Daardoor kunnen medewerkers die nu al jaren in de top van hun schaal zitten, ook weer doorgroeien in salaris. Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Met die extra periodieken gaat de helft van de werknemers er nog eens gemiddeld 2,5 procent op vooruit.’

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 18 maanden. Hij gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2023 en loopt door tot n met 30 juni 2024.  De komende 18 maanden wordt door de onderhandelaars verder gesproken over hoe ze de personeelstekorten kunnen oplossen en de werkdruk kunnen verlagen.

Hoe nu verder?

Nu alle onderhandelaars akkoord zijn, leggen zij de gemaakte afspraken voor aan hun achterban. Als zij instemmen met de nieuwe cao, gaat die ook daadwerkelijk in. De onderhandelaars hopen dat er uiterlijk 1 maart akkoord is van alle achterbannen zodat de nieuwe cao ingediend kan worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodat de cao ook echt ingaat voor alle medewerkers in de kinderopvang.

Bron: KinderopvangTotaal

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”