Menu

Veranderingen kinderopvangtoeslag 2024

Het duurt nog even voordat het jaar 2024 begint, echter is de kinderopvangbranche erg benieuwd wat de veranderingen bij de kinderopvangtoeslag 2024 zullen zijn. In de voorgaande jaren werd aan het begin van tweede kwartaal al bekend gemaakt wat de voorgenomen uurtarieven en indexatie inkomens toeslagentabel zou gaan bedragen in het jaar erop. Dat is dan gebaseerd op gegevens uit het 1e kwartaal oftewel ruim driekwart jaar voordat het nieuwe jaar ingaat.

Bij de internetconsultaties over de indexatie is vaker aangegeven dat dit niet echt wenselijk is. Uiteraard is vroegtijdig bekend maken wel prettig voor het maken van beleid voor de organisaties, zodat deze ook met hun tarieven hiermee rekening kunnen houden, echter zijn het dan vaak al verouderde gegevens.

Correctie  

Het jaar erop wordt dan een correctie gemaakt bij de uurtarieven, dus de indexatie maximum uurtarieven 2023 bevatten een correctie (2,14%) omdat deze over 2022 te laag was. Met name organisaties die nog tarieven voeren die gelijk zijn aan het maximum uurtarief KOT worden hierdoor gestraft. Deze 2,14% (van de omzet) kunnen deze organisaties niet met terugwerkende kracht doorberekenen. Feitelijk stimuleert de Rijksoverheid door deze werkwijze om vooral boven het maximum uurtarief KOT te gaan zitten.

Verouderde gegevens

Voor de maximum uurtarieven 2023 is dit heel duidelijk zichtbaar geworden. Na de bekendmaking in het 2e kwartaal van 2022 is ruim een half jaar lang door de branche aangegeven dat de indexatie te laag was, gebaseerd op verouderde gegevens. De minister van SoZaWe, Karien van Gennip, heeft pas na lang aandringen;, ook in de Tweede Kamer; in december tot 2 keer toe in 1 week de uurtarieven aangepast.

Paniekbeleid

Deze paniekhandelingen van de minister zijn zorgwekkend te noemen. Is een ministerie wel in staat om goed een nieuw stelsel voor de kinderopvang op te zetten als deze al geen goede kennis van de branche lijkt te hebben. De minister heeft de branche ook al schade toegebracht door (niet onderbouwde) berichten over de hoge winsten en bleek de minister tijdens debatten niet echt op de hoogte te zijn van de situatie bij ouders met een laag inkomen.

Alhoewel  het voor de ouders natuurlijk prettig nieuws was, worden de organisaties die nog de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag voeren deels gestraft door dit paniekbeleid. Ook heeft dit de nodige problemen bij de gemeentes opgeleverd.

Tabel kinderopvangtoeslag 2024

De tabel kinderopvangtoeslag 2023 is met “slechts” 3,37% gestegen ten opzichte van 2022. Dit terwijl de Belastingdienst bij de taxatie inkomens 2023 er van uit gaat dat de inkomens bijna 12% stijgen. Het landelijk gemiddelde voor 2023 zal ongetwijfeld geen 3,37% of 12% zijn, vermoedelijk tussen 5% en 7%.

Als bij de indexering tabel kinderopvang 2024 geen correctie hiervoor plaats vindt, zal dat betekenen dat er ouders zijn een structureel een trede lager uit gaan komen (en structureel minder kinderopvangtoeslag) ontvangen. Dit terwijl de indexering van de inkomenstabel juist bedoeld is dat ouders met gemiddeld stijgende inkomens hetzelfde percentage aan vergoeding blijft houden.

Maximum uurtarieven 2024

De maximum uurtarieven worden dus ruim van tevoren vastgesteld met verouderde cijfers. Door Bureau Buitenhek is ook aangetoond dat de Rijksoverheid in het verleden zelf aanpassingen heeft gedaan waardoor de uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag achterlopen met de indexatie. Als de Rijksoverheid zich aan de eigen regels had gehouden zou het verschil met werkelijke uurtarieven in 2023 al fors minder zijn geweest.

Ook zijn kostenstijgingen in de branche vaak niet doorberekend. Zo kampt de branche door extra kosten als gevolg van de groei van schijnzelfstandige freelancers in de kinderopvang. Een gevolg van falend overheidsbeleid doordat de wet DBA niet aangepakt wordt.

Het is de vraag of hiermee rekening wordt gehouden bij de maximum uurtarieven 2024. Dit is natuurlijk niet nodig indien de minister nog in 2023 besluit daadkrachtig op te treden tegen de schijnzelfstandigheid van zzp’ers.   

Bron: Kinderopvang-wijzer, Bureau Buitenhek

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”