Menu

Beroepscode kinderopvang is herzien en staat online

Afgelopen tijd heeft Kinderopvang werkt! samen met beroepsvereniging PPINK en mensen uit het werkveld de Beroepscode Kinderopvang herzien. Onder de nieuwe titel ‘Beroepscode van pedagogisch medewerkers in kinderopvang’ is de beroepscode geactualiseerd en voorzien van nieuwe voorbeelden van ethische dilemma’s uit de praktijk.

Soms zijn er situaties in je werk als pedagogisch medewerker waarbij je het gevoel hebt dat er iets niet deugt, maar je niet precies weet wat. Of je moet een keuze maken, waarbij er niet één goede keuze is. Dit soort situaties zijn ethische dilemma’s. Bij een ethisch vraagstuk of dilemma komen eigen normen en/of beroepsnormen in de knel. Dat kan in een kleine alledaagse situatie zijn, maar het kan ook gaan om een groter vraagstuk, bijvoorbeeld de veiligheid van het kind.

Werk toetsen

De Beroepscode Kinderopvang is een document voor pedagogisch medewerkers om hun werk te toetsen. De waarden en normen in deze beroepscode zijn voor en door pedagogisch medewerkers beschreven. Het is kortgezegd een leidraad en geeft richting aan het handelen. Ook verbindt de beroepscode pedagogisch medewerkers: zij delen de beschreven waarden en normen met elkaar. Op die manier draagt de beroepscode bij aan het versterken van de positie en het bewaken van de kwaliteit van het werk van pedagogisch medewerkers.

Hulp bij het maken van keuzes en afwegingen

Via voorbeelden leer je hoe je hoe je met bepaalde dilemma’s om kunt gaan. De code helpt je bij het maken van afgewogen keuzes én om deze goed uit te leggen. Kortom, de beroepscode is een steuntje in de rug van professionals in kinderopvang. Samen leren van ethische dilemma’s draagt bij aan meer vakmanschap, werkplezier en beroepstrots. En geeft hiermee een extra impuls aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Aan de slag met de beroepscode

Hoe je praktisch aan de slag kunt met de beroepscode in jouw organisatie? Neem de code bijvoorbeeld op in je beleid en/of kwaliteitssysteem en maak het zo onderdeel van de organisatie. Ook kun je de beroepscode aan bod laten komen tijdens een introductiecursus voor nieuwe medewerkers, bij studiedagen of bijeenkomsten. Wil je er meer focus op? Organiseer dan een samenkomst, begeleid bijvoorbeeld door een ethicus, en leer met elkaar hoe je over ethische dilemma’s in gesprek kunt gaan.

Download hier de beroepscode

Bron: Kinderopvang werkt!

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”