Menu

Welke keuzes zijn er binnen de kinderopvang?

Wanneer beide ouders blijven werken, parttime of fulltime en u niet thuis wilt werken, ontkomt u er niet aan. Er moet voor uw kind opvang geregeld worden. Er zijn verschillende mogelijkheden en de keuze hierin is geheel persoonlijk.

Zoek een opvang die het beste bij jullie, de omstandigheden en vooral uw kind, past. Wanneer u een specifieke voorkeur geniet, dan is het van belang dat u het zo snel mogelijk regelt. Voor sommige opties gelden namelijk (lange) wachtlijsten.

Kinderdagverblijf

Bij een kinderdagverblijf kunt u terecht voor betaalde opvang van uw kind tussen de nul en vier jaar. Uw kind kan hier al naar toe als hij/zij zes weken oud is. Hij/zij komt dan in een (vaste) groep en vaak worden de kinderen per leeftijd ingedeeld, maar dit gebeurt niet in alle gevallen. Dit verschilt per kinderdagverblijf. Als u het belangrijk vindt dat uw kind alleen tussen leeftijdsgenootjes zit, of juist niet, is het raadzaam hierover vooraf informatie in te winnen. Voor de kleinsten zijn er rustige slaapplaatsen.

Gediplomeerd

Uw kind wordt door gediplomeerde leid(st)ers verzorgd, gevoed, verschoond, geknuffeld en getroost. Als uw kind wat ouder is zullen er meer spelletjes met hem/haar worden gespeeld en wordt het kind op een creatieve wijze gestimuleerd. Uiteraard is er voldoende (veilig) speelgoed aanwezig om uw kind lekker te kunnen laten spelen. Ook worden er gezamenlijke activiteiten gedaan zoals zingen, voorlezen en eten/drinken.

Gesprek

Voordat uw kind voor het eerst naar de opvang zal gaan, zullen de meeste kinderdagverblijven u uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek kunt u al uw specifieke wensen ten aanzien van de verzorging van uw kind naar voren brengen. U leert hier gelijk de leid(st)er van de groep kennen. Na dit gesprek wordt uw kind uitgenodigd alvast een keer te komen wennen, dit geldt voor zowel u als uw kind!

Aanmelden

Sommige kinderdagverblijven hebben een wachtlijst. Deze wachtlijst kan soms erg oplopen dus is het raadzaam om u zo vroeg mogelijk in de zwangerschap al aan te melden. Op die manier heeft u de beste mogelijkheid op het verkrijgen van een plaatsing.

Alternatieve kinderopvang

Als u (fulltime) wilt werken is een kinderdagverblijf natuurlijk niet het enige alternatief. Heeft u al eens nagedacht over de volgende mogelijkheden?

Gastoudergezin: een professionele organisatie regelt een gastoudergezin. Hier worden meestal 4 kinderen van uiteenlopende leeftijden opgevangen. Soms zijn er ook kinderen van het gastoudergezin zelf. Een voordeel is de huiselijke sfeer, uw kind is deel van een gezin met vaak ook oudere kinderen, en de groep is klein.

Au pair: een persoon uit het buitenland komt voor (bijvoorbeeld) een jaar bij u in huis wonen en zorgt voor maximaal 30 uur in de week voor uw kind. U kunt ook afspreken dat daarbij ook licht huishoudelijk werk gedaan wordt. Voordeel: uw kind is een vertrouwde omgeving. Nadeel: u moet extra ruimte in uw huis en gezin beschikbaar hebben.

Familie of kennissen: misschien kunnen zij ook enkele dagen oppassen. Voor de opvang door familie en kennissen is het ook mogelijk subsidie aan te vragen.

Rechten

De rechten van een werkende moeder zijn in de wet vastgelegd.

Artikel 4;8 + 4;7 van de Arbeidstijdenwet
Artikel 1;42 Arbobesluit
Artikel 8 Arbowet

Verplichting werkgevers

Werkgevers zijn verplicht de gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding te beschermen. Tijdens de eerste negen maanden na de bevalling mag het werk onderbroken worden om borstvoeding te geven of te kolven. De werkgever is verplicht hiervoor ruimte beschikbaar te stellen. Deze moet op slot kunnen en voldoende privacy bieden. Als er geen geschikte ruimte is, moet de werkgever de moeder in de gelegenheid stellen om bijvoorbeeld thuis te kolven of te voeden. Een moeder heeft het recht om te voeden zo vaak en zo veel als nodig is, tot het maximum van een kwart van de werktijd. De werkgever moet deze tijd doorbetalen. De werkgever moet rekening houden met het kolven of het geven van borstvoeding (denk aan een aangepast rooster, flexibele werktijden, geen nachtdiensten etc.)

Buitenschoolse opvang

De termen naschoolse- en buitenschoolse opvang worden vaak door elkaar gebruikt maar betekenen hetzelfde. Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang van kinderen vanaf vier jaar tot het einde van hun basisschooltijd. De opvang geschiedt op de uren overdag dat de kinderen niet op school zitten en/of tijdens vakanties.

De groepen bestaan meestal uit zo’n twaalf tot twintig kinderen. In de buitenschoolse opvang kunnen kinderen in een huiselijke sfeer hun vrije tijd op een prettige manier doorbrengen. De kinderen kunnen in principe zelf kiezen wat ze willen doen. Regelmatig worden ook uitstapjes of speciale activiteiten georganiseerd. Altijd is er opvoedkundige begeleiding aanwezig en hebben de kinderen de ruimte om leuke dingen te doen. De openingstijden variëren per organisatie, maar zijn meestal afgestemd op reguliere werktijden. De meeste centra voor buitenschoolse opvang zijn voor schooltijd niet open.

Peuterspeelzaal

Een peuterspeelzaal is een wijkgerichte voorziening waar kinderen van twee tot vier jaar enkele dagdelen per week komen en die als eerste doel heeft ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling. Het peuterspeelzaalwerk is nadrukkelijk geen vorm van dagopvang. Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Vijftig tot zeventig procent van alle Nederlandse peuters (2- en 3-jarigen) gaat naar een peuterspeelzaal.

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”