Menu

Pensioenpremies 2023 Pensioenfonds Zorg en Welzijn bekend

Voor iedereen die in de sector kinderopvang werknemer is, wordt er door de werkgever pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). PFZW heeft voor 2023 de premies en franchisebedragen vastgesteld. Bekijk hier wat je als werkgever of werknemer volgend jaar afdraagt.

De nieuwe premies en franchisebedragen zijn:

OP/PP-premie: 25,8 % (ongewijzigd)
AP-premie: 0,5 % (ongewijzigd)
AOW-franchise: € 14.714,- (was € 13.343,-)
AP-franchise: € 25.069,- (was € 22.356,-)

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de cao Kinderopvang de volgende premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

Voor werknemers

OP/PP-premie: 12,90 % (ongewijzigd)
AP-premie: 0 % (ongewijzigd)

Voor werkgevers

OP/PP-premie: 12,90 % (ongewijzigd)
AP-premie: 0,50 % (ongewijzigd)

* OP staat voor ouderdomspensioen; PP voor partnerpensioen; AP voor arbeidsongeschiktheidspensioen en AOW voor Algemene Ouderdomswet.

Pensioenen verhoogd

Voor iedereen die al met pensioen is, is er goed nieuws. De pensioenen van alle deelnemers van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) worden per 1 januari 2023 met 6 procent verhoogd. De verhoging komt bovenop de verhoging van 2,7 procent van  1 oktober jl. De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft dus wel gelijk.

Bron: Kinderopvang werkt!

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”