Menu

Belastingdienst schat mogelijk uw inkomen voor Toeslagen 2023 te hoog in

Controleer zo snel mogelijk uw inkomen voor de kinderopvangtoeslag 2023. Deze is mogelijk te hoog waardoor u wellicht te weinig kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor de kinderopvangtoeslag is dat sowieso al het geval, omdat de beschikking kinderopvangtoeslag 2023 nog gebaseerd is op de oude en inmiddels aangepaste maximum uurtarieven 2023.

De Toeslagen van de Belastingdienst zijn gebaseerd op het (belastbaar) inkomen of toetsingsinkomen. Bij de start van het nieuwe jaar wordt door de Belastingdienst (zie kader) het bestaande inkomen aangepast en iets verhoogd. Nu heeft de Belastingdienst aangekondigd dat voor 2023 het inkomen iets meer aangepast is dan in andere jaren, omdat veel lonen en uitkeringen zouden stijgen door inflatie.

Het lijkt er echter op dat die stijgingen soms wel 10 % tot 25 % hoog zijn. Nu mag iedereen natuurlijk wel hopen zo’n forse inkomensstijging te ontvangen, voor velen is het echter niet realistisch. Ook zijn er nog veel CAO’s die niet afgesloten zijn, eventuele loonstijgingen volgen dan pas later in het jaar. In plaats van de financiële lasten van ouders te verlichten worden deze eerder verzwaard.

Controleer daarom zo snel mogelijk het inkomen waarop de toeslagen (kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag)  is gebaseerd. Anders ontvangt u voorlopig een te laag bedrag aan toeslagen en zorgt de Belastingdienst er juist voor dat de financiële lasten hoger zijn.

Geef bij voorkeur de wijzigingen voor 6 januari 2023 door, dan is er grote kans dat dit al is aangepast bij uitbetaling van 20 januari 2023.

Via het gratis model van Kinderopvang-Wijzer is het mogelijk snel een indicatie te maken van de eigen bijdrage kinderopvang (netto kosten) in 2023 en de maandelijkse bijdrage kinderopvangtoeslag. U krijgt ook een duidelijk overzicht van de opbouw van de eigen bijdrage.

Uw jaarinkomen voor 2023 weten wij natuurlijk nog niet. Maar we hebben dit wel alvast zo goed mogelijk geschat. Hiervoor hebben we uw inkomen over 2022 gebruikt dat u zelf aan ons hebt doorgegeven. Hebt u niets doorgegeven? Dan gebruiken we voor de schatting de laatste informatie die bij ons bekend is. Bijvoorbeeld een belastingaanslag. Of gegevens over uw loon of uitkering.

Dit inkomen verhogen we dan nog iets omdat de lonen en uitkeringen ieder jaar ook iets stijgen. Het inkomen voor 2023 hebben we iets meer verhoogd dan in andere jaren. Want veel lonen en uitkeringen stijgen extra door de inflatie.

Klopt onze schatting niet? Geef zelf snel een betere schatting door

In Mijn toeslagen kunt u zien met welk inkomen we uw toeslag in 2023 berekenen. Maar u weet zelf het beste wat uw situatie is. Verwacht u in 2023 een ander inkomen? Maak zelf een zo goed mogelijke schatting van uw (bruto) jaarinkomen.

Het is ook mogelijk wijzigingen voor 2022 door te geven via de App kinderopvangtoeslag. Gebruikers van de app sturen bijna 2 keer zoveel wijzigingen in dan via de website. Het wijzigen van de toeslagen is mogelijk via Mijn toeslagen of via de App Kinderopvangtoeslag 

App Kinderopvangtoeslag

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

 Stopt de opvang van een kind? Ook dat kunt u doorgeven.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.

Bron: Kinderopvang-Wijzer

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”