Menu

Kinderopvang fors duurder in 2023

Bij veel kinderopvangorganisaties gaan de tarieven in 2023 flink omhoog. Ouders gaan zo’n 10 tot 40 procent meer betalen, blijkt uit onderzoek naar de uurtarieven van kinderopvangorganisaties door RTL Nieuws. Gemiddeld stijgen de tarieven in 2023 met 8,5 procent.

RTL Nieuws sprak met vijf kinderopvangorganisaties van verschillende grootte hoe stijgende kostenposten, zoals hoge energieprijzen, stijgende huren en het grote personeelstekort, doorwerken in hun tarieven. Ook werd er voor het onderzoek gebruik gemaakt van nettobijdrage.nl, een tool waarmee ouders hun eigen bijdrage aan de kinderopvang kunnen uitrekenen. Die heeft ruim zevenhonderd kinderopvangorganisaties naar hun tarieven van volgend jaar gevraagd.

Tarieven met 8,5 procent omhoog

De uitslag is allerminst positief: gemiddeld zien de kinderdagopvangcentra en bso’s hun tarieven stijgen met 8,5 procent. Met flinke uitschieters naar 10 en ruim 11 procent. ‘Het vaststellen van de tarieven is dit jaar complexer dan ooit, aangezien we te maken hebben met onzekere factoren en grote kostenstijgingen’, zegt de woordvoerder van een  kinderopvangorganisatie tegen RTL Nieuws. Deze organisatie met bijna 50 vestigingen door heel Nederland, verhoogt de tarieven volgend jaar uiteenlopend van 9,35 procent in Friesland tot 11,15 procent in Amsterdam.

KidsFoundation, de grootste kinderopvangorganisatie in Nederland, laat weten hun tarieven volgend jaar mee te laten stijgen met de inflatiecorrectie, die over 2022 gemiddeld 9,5 procent is.

Stijging tot 40 procent

Dat is, voor ouders, nog niet alles. Jeroen Pernot, van nettobijdrage.nl, berekende dat de eigen bijdrage (de bijdrage die betaald wordt voor het tarief dat boven de maximum uurprijs – de kinderopvangtoeslag – van de overheid ligt) voor lagere en middeninkomens een stijging tot 40 procent kunnen verwachten. Als voorbeeld geeft RTL Nieuws: wie een inkomen heeft tot 27.000 euro per jaar en twee kinderen twee dagen naar het kinderdagverblijf brengt, zal zo’n 745 euro extra gaan betalen in 2023. Ouders met een inkomen tot 60.000 euro betalen bijna 850 euro meer; een stijging van 22 procent.

Gemiddeld uurtarieven per opvangsoort

Het gemiddelde uurtarief voor dagopvang is dit jaar 8,95 euro en stijgt naar 9,72 euro in 2023, blijkt uit de peiling onder kinderopvangorganisaties. Ouders betalen dan zo’n 75 cent meer dan de maximum uurprijs van de overheid. De bso ziet het gemiddelde uurtarief stijgen van 7,98 euro naar 8,62 euro; bijna een euro meer dan de maximum uurprijs.

Gastouders

De maximum uurprijs van gastouders werd relatief laag geïndexeerd en stijgt van 6,52 euro per uur naar 6,72 euro in 2023. Ruim 60 procent van de gastouders wist dit jaar nog onder de maximum uurprijs te blijven, maar dan zal naar verwachting in 2023 nog zo’n 43 procent zijn.

Bron: RTL Nieuws

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”