Menu

Versoepelingen voor kinderopvang gaan waarschijnlijk pas in per 1 januari 2024

De versoepelingen die minister Van Gennip (SZW) voorstelt om het personeelstekort en de werkdruk in de kinderopvang tegen te gaan, zullen naar waarschijnlijk pas in gaan per 1 januari 2024. Branchepartijen pleiten voor een coulanceregeling in de tussentijd.

De minister kwam begin september met een actieplan om het groeiende personeelstekort in de toenemende werkdruk in de kinderopvang aan te pakken. Van Gennip wil onder meer een versoepeling van het vaste-gezichtencriterium en de registratie (van de afwijkingen) van de beroepskracht-kindratio, gediplomeerde statushouders en Oekraïners een baan in de kinderopvang bieden en contracten voor bso-medewerkers uitbreiden.

Maatregelen

Op haar website deelt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) de maatregelen die de minister noemt:

  1. Vaste Gezichten Criterium (VGC) voor baby’s; het flexibeler invullen van dit criterium.
  2. 3-uursregeling voor de Beroepskracht-kindratio (BKR); door vereenvoudiging van het registreren van de drie uur op een dag waarop afgeweken mag worden van de BKR, in plaats van de 3 uur afwijking van de BKR vooraf schriftelijk vastleggen.
  3. Flexibiliteit in de BSO; meer ruimte creëren voor het organiseren van een divers en uitdagend activiteitenaanbod door een aantal belemmeringen in de kwaliteitseisen weg te nemen.

Vaste Gezichten Criterium (VGC)

In dit kader wordt voor punt 1 onderzocht of beroepskrachten in opleiding als vast gezicht ingezet kunnen worden. Bij deze aanpassing is het echter van belang dat beroepskrachten in opleiding niet worden ingezet zonder dat zij daar klaar voor zijn en dat ze goede begeleiding krijgen. Er wordt verkend of het mogelijk is dat houders op korte termijn meer ruimte krijgen om een andere beroepskracht als vast gezicht in te zetten wanneer een vast gezicht afwezig is.

3-uursregeling

Door vereenvoudiging van het registreren van de drie uur op een dag waarop afgeweken mag worden van de BKR, wordt er meer rekening gehouden met de praktijk van de kinderopvang. Dit komt onder andere ten goede aan de werkdruk, omdat daarmee genoeg handen op de groep aanwezig kunnen zijn wanneer dat nodig is. Ook hoeven dan niet langer voortdurend aanpassingen in de exacte tijden waarop wordt afgeweken van de BKR worden gedaan, waardoor de administratieve belasting van houders afneemt. Een aandachtspunt bij een nieuwe regeling is dat het voor de toezichthouder inzichtelijk moet blijven op welke momenten wordt afgeweken van de BKR.

Flexibiliteit in de BSO

Voor de korte termijn wordt voor de BSO gedacht aan de volgende maatregelen:

  • BKR op locatieniveau berekenen (in plaats van op groepsniveau);
  • eenvoudiger maken om locaties te clusteren tijdens vakantieperiodes en vrije dagen;
  • het inzetten van anders gekwalificeerde medewerkers (bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, cultuur, etc.) in de BSO.

Deze maatregelen voor de BSO zijn met name ingestoken vanuit het bevorderen van de kwaliteit van de BSO, maar kunnen tevens een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk en het arbeidsmarkttekort. Het inzetten van anders gekwalificeerde medewerkers biedt bijvoorbeeld kansen om medewerkers met andere talenten te betrekken bij het activiteitenprogramma van de BSO en kan tegelijkertijd leiden tot een verbreding van het arbeidspotentieel.

1 januari 2024

In een schriftelijke reactie op vragen van Pointer, laat Van Gennip weten dat de versoepelingen nog even op zich laten wachten: “Ik streef ernaar dit zo spoedig mogelijk door te kunnen voeren. Naar verwachting zullen de aangepaste eisen per 1 januari 2024 gelden.” Dat meldt Pointer. Bekijk het actieplan “Aanpak personeelstekort in de kinderopvang.

Coulanceregeling

Hoewel de branche blij is dat de minister met een pakket aan maatregelen komt om de tekorten terug te dringen, kost het aanpassen van de wet tijd die er eigenlijk niet is. Daarom hoopt de BMK op een tijdelijke coulanceregeling, om de tussentijd te overbruggen. BMK-voorzitter Loes Ypma zegt tegen Pointer: ‘Ik zou snel met de minister willen kijken of we met een coulanceregeling in de geest van de wetswijziging nu alvast de werk- en regeldruk kunnen verlagen. Zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit, dat vinden wij heel belangrijk.’

Breed draagvlak

Ook Emmeline Bijlsma, directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang, is blij met de concrete stappen die Van Gennip zet. ‘Er is een breed draagvlak voor. Het vraagt wel veel van handhaving en inspectie, maar daar komen we wel uit. Daar ben ik zeer optimistisch over.’

Bron: BMK

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”