Menu

Kritiek op kabinetsplannen om kinderopvang in 2025 vrijwel gratis te maken

De Brancheorganisatie Kinderopvang blijft kritisch over de plannen van het kabinet om in 2025 de kinderopvang vrijwel gratis te maken. Naar aanleiding van de troonrede op Prinsjesdag, waarin de plannen van het kabinet officieel gepresenteerd zijn, heeft BK-directeur Emmeline Bijlsma een reactie gegeven.

Door de plannen van het kabinet zal in tijden van groeiende arbeidskrapte en toenemende vergrijzing de vraag naar opvang blijven toenemen. Daarbij neemt de capaciteit in de kinderopvang door een tekort aan personeel niet toe, aldus de Brancheorganisatie Kinderopvang. Directeur Emmeline Bijlsma zegt hierover: ‘Per 1 januari (2023, red.) verdwijnt de regel dat het aantal uren opvang dat je vergoed krijgt vanuit de overheid, gekoppeld is aan het aantal uren dat je werkt. Iemand die één uur per week werkt zou dan in theorie vijf dagen opvang kunnen krijgen. We verwachten daardoor een toename in de vraag.’

Nog langere wachtlijsten

Zoals de koning gisteren tijdens de troonrede vertelde, krijgen per 1 januari 2025 de werkende ouders een groot deel van de kinderopvangkosten vergoed, ongeacht wat zij verdienen. Bijlsma: ‘Ook dat zal leiden tot een sterk toenemende vraag, terwijl de capaciteit er niet is. In 2031 zullen we 50.000 extra medewerkers nodig hebben. Als we alles op alles zetten om mensen te werven én te behouden, kunnen we in het meest gunstige scenario 21.000 mensen vinden. Dat betekent dat we in het meest gunstige scenario een tekort van 29.000 mensen zullen hebben. Het enige effect daarvan zijn langere wachtlijsten. Veel ouders zullen in de toekomst achter het net vissen en zonder kinderopvang zitten.’

Ook goed nieuws: alle ouders krijgen 96% kinderopvangkosten vergoed vanaf 2025

Wat wel goed nieuws is volgens de BK, is dat het kabinet in het nieuwe stelsel dat in 2025 in moet gaan, het vergoedingspercentage verhoogt van 95 procent, zoals eerder was opgenomen in het coalitieakkoord, naar 96 procent. Bijlsma: ‘Toen het coalitieakkoord naar buiten kwam, was er grote onvrede over het feit dat ouders met de laagste inkomens er in het nieuwe stelsel op achteruit zouden gaan. Zij krijgen nu immers al 96 procent vergoed. Die ene procent scheelt deze ouders algauw zo’n twee- tot vierhonderd euro per jaar. We zijn heel verheugd dat het kabinet deze dit nu rechtzet.’ Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat echt alle ouders er op vooruit gaan, ook de laagste inkomens die anders al snel €200 tot €400 per jaar extra aan kinderopvang moeten betalen. Een groot bedrag als je van een minimuminkomen leeft.

Grote impact

Loes Ypma, voorzitter van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, is blij met de keuze van het kabinet. ‘Dit is supergoed nieuws! Hierdoor kunnen we de ontwikkelingskansen, júist ook van kinderen van werkende ouders met de laagste inkomens, blijven stimuleren. Als maatschappelijke kinderopvang hebben we hier stevig voor gepleit. Deze aanpassing naar 4 procent ouderbijdrage lijkt klein, maar de impact ervan is juist voor deze ouders erg groot.’

Toegankelijke kinderopvang

En niet alleen zij maar ook alle andere ouders profiteren van deze plannen. ‘Het maakt kinderopvang betaalbaar en eenvoudig voor álle jonge ouders en zorgt dat (meer) werken echt loont’, zegt Ypma. ‘Alle werkende ouders gaan er nu op vooruit, dat is goed voor de arbeidsmarkt als geheel. Kinderopvang is de motor van de emancipatie en de economie; door iedere pedagogisch professional kunnen zes ouders aan het werk. Niet onbelangrijk in deze tijd van personeelstekorten op de hele arbeidsmarkt.’

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”