Menu

Actieplan van SZW om het personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken

De werkdruk verlagen door een versoepeling van het vaste-gezichtencriterium en de registratie (van de afwijkingen) van de beroepskracht-kindratio, gediplomeerde statushouders en Oekraïners een baan in de kinderopvang bieden en contracten voor bso-medewerkers uitbreiden: het zijn maatregelen die minister Van Gennip (SZW) wil nemen in de aanpak van het personeelstekort in de kinderopvang.

Het is tijd voor actie. En dat voelen ze ook in Den Haag. Eerder beloofde Van Gennip al met een actieplan te komen en in een brief aan de Tweede Kamer heeft ze de maatregelen bekend gemaakt die het groeiende personeelstekort in de kinderopvang een halt toe moeten roepen. Van Gennip erkent dat er, naast de essentiële rol die kinderopvangorganisaties zelf spelen bij de aanpak van de tekorten, de overheid ook aan zet is. De minister zet – samen met de sector – in op drie sporen: inzet op het aantrekken van nieuw personeel, het behoud van huidig personeel en het aantrekkelijker maken van meer uren werken voor pedagogisch professionals.

Essentiële sector

Van Gennip: ‘De kinderopvang is een essentiële sector voor onze samenleving. Kinderen kunnen er op een goede en veilige manier beginnen aan hun ontwikkeling. Tegelijkertijd geeft het ouders ruimte om te werken, wat bijdraagt aan het verminderen van tekorten in andere sectoren. De personeelstekorten in de kinderopvang zetten dit onder druk en verlagen ook het werkplezier van pedagogisch professionals. Daar wil ik wat aan doen. Daarom onderneem ik – samen met de sector zelf – actie om de tekorten tegen te gaan.’

Aantrekken nieuw personeel

Om nieuwe medewerkers aan te trekken en het imago van het vak als pedagogisch professional een boost te geven, wil SZW opnieuw subsidie verstrekken aan de sector voor een communicatiecampagne. Ook wordt de maatregel waarbij beroepskrachten in opleiding voor 50 procent mogen meetellen in de dagelijkse formatie verlengd tot 1 juli 2024. De inzet van deze ‘BIO’s’ heeft verschillende positieve effecten, blijkt uit onderzoek door het Expertisecentrum Kinderopvang.

Statushouders en Oekraïners

Verder kijkt Van Gennip naar mogelijkheden om zij-instroom richting de kinderopvangsector te stimuleren. De minister wil dat ook gediplomeerde nieuwkomers (statushouders en Oekraïners) aan het werk kunnen op opvanglocaties met anderstalige kinderen en dat ongediplomeerde nieuwkomers kunnen bijdragen als groepshulp. ‘Dit verlaagt de werkdruk van andere medewerkers en stelt de nieuwkomers in staat om Nederlands te leren en werkervaring op te doen.’

Behoud huidig personeel

Ook aan het behouden van huidig personeel is gedacht, die de toenemende werkdruk aan den lijve ondervinden vanwege het tekort aan personeel. Om de werkdruk in de kinderopvangsector te verminderen kijkt het ministerie van SZW samen met de sector naar mogelijkheden om regelgeving aan te passen. Daarbij moet er gekeken worden naar werkdrukverlaging voor werknemers terwijl de kwaliteit van de kinderopvang hoog blijft. Bijvoorbeeld door het vaste-gezichtencriterium en de registratie (van de afwijkingen) van de beroepskracht-kindratio te versoepelen.

Grotere bso-contracten

Om bso-medewerkers die dat willen de mogelijkheid te bieden meer uren te gaan werken, start de sector per half september een pilot om de deeltijdfactor te verhogen. Volgens onderzoek door Kinderopvang werkt! zou bijna een kwart van de bso-medewerkers meer uren willen werken. Van Gennip kijkt samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hoe ‘combinatiebanen’ tussen kinderopvang en onderwijs gestimuleerd kunnen worden. ‘Dit kan een mooie oplossing zijn om pedagogisch professionals meer uren werk en diversiteit te bieden, en tegelijkertijd de tekorten in allebei deze sectoren aan te pakken. Ook liggen er kansen bij betere spreiding van de werkweek. Bijvoorbeeld door op rustige dagen, zoals de woensdag en vrijdag, kinderopvang goedkoper aan te bieden. Hierbij is het ook van belang dat werkgevers en werknemers met elkaar het gesprek voeren over een betere spreiding van werk en verlof over de werkweek.’

Bron: Kinderopvang Totaal

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”