Menu

Plannen om personeelstekort aan te pakken gaan deze zomer naar Tweede Kamer

Het kabinet en de branchepartijen BK, BMK en BVOK komen binnenkort met plannen om het personeelstekort en de werkdruk in de sector aan te pakken. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal er deze zomer de Tweede Kamer over informeren.

Voorzitter Loes Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft aan dat het personeelstekort in de kinderopvang een effect heeft op personeelstekort in alle branches – en een oplossing hiervoor dus ook. ‘Een goede kinderopvang is de oplossing om het personeelstekort in alle branches op te lossen. Voor iedere pedagogisch professional kunnen zeven ouders aan het werk.’ De brancheverenigingen en het ministerie van SZW zaten donderdag met elkaar aan tafel om hierover te praten. ‘De wil om de problemen op te lossen is er. We moeten de schouders eronder zetten en met een actieplan komen’, vervolgt ze.

Gratis kinderopvang

Op dit moment is er een tekort van 3.000 tot 4.000 medewerkers. Tegen 2025 zal dit tekort zijn opgelopen tot 32.000 mensen en in 2030 zijn er 50.000 medewerkers extra nodig, blijkt uit berekeningen van Kinderopvang Werkt. Sommige locaties hebben de afgelopen tijd zelfs de contracten met ouders moeten ontbinden vanwege het personeelstekort. Minister van Gennip zegt daarover: ‘We hebben te maken met uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt. Ik ben in overleg met de sector en werk samen aan oplossingen voor de personeelstekorten en de werkdruk. Ik zal de Tweede Kamer op korte termijn informeren over deze plannen.’

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Wat kan een oplossing zijn? BMK-voorzitter Ypma: ‘We moeten de huidige werknemers behouden via aantrekkelijke contracten en arbeidsvoorwaarden en passende salarissen, waardoor we kunnen concurreren met andere sectoren. Verder moet er samengewerkt worden met het onderwijs om volwaardige contracten aan te bieden. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld deels in het onderwijs en deels in de buitenschoolse opvang werken.’ Ook wil de branchevereniging dat deeltijders meer uren gaan werken. ‘En we moeten er alles aan doen om nieuwe mensen uit andere sectoren aan te trekken, zoals uit de cultuur en sport. Zij hebben een kleine omscholing nodig en kunnen in de kinderopvang bij allerlei activiteiten worden ingezet.’

Bron: Nu.nl

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”