Menu

Groot aantal medewerkers nodig in kinderopvang

Uit de verkenning van ontwikkelingen en trends in Nederland en het effect op de kinderopvangbranche blijkt dat het benodigde aantal extra medewerkers de komende jaren flink blijft stijgen. Deze verkenning is geschetst op beeld van ontwikkelingen op het gebied van: economie, arbeidsmarkt, politiek, klimaat, technologie, demografie en samenleving.

Vraag blijft stijgen

Uit de prognose blijkt dat er de komende vijf jaar 32.000 extra medewerkers nodig zijn. 9.000 extra medewerkers door een toename van het aantal baby’s en 23.000 extra medewerkers door het nieuwe beleid in het coalitieakkoord. Van 2028 tot eind 2031 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook een groei van het aantal nieuwgeboren kinderen. Ook van die groep zullen ouders vaker kiezen voor kinderopvang, omdat er plannen liggen om kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis te maken. In totaal wordt geschat dat er eind 2031 ongeveer 50.000 extra medewerkers nodig zijn.

Stijging aantal studenten

Gelukkig is er ook een stijging in het aantal studenten die opgeleid worden voor kinderopvang. Het grootste gedeelte met een mbo-opleiding niveau 4. Ondanks dat de kans op werk erg goed is volgens Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), is het aantal studenten met een mbo-opleiding niveau 3 helaas afgenomen. Deze verkenning laat zien dat alleen inzetten op het meer opleiden van werknemers onvoldoende effect heeft.

In 2020 haalde 4850 leerlingen een diploma pedagogisch medewerker 3 of 4. Voor 2022 wordt verwacht dat 5.500 leerlingen een diploma zullen halen. Het grootste deel gaat binnen een jaar na het behalen van het diploma werken in zorg en welzijn, voor beroepsopleidende leerweg is dat 84% en voor beroepsbegeleidende leerweg 93%. Een klein deel studeert verder of gaat werken in een andere sector (bijvoorbeeld onderwijs). De instroom vanuit het hbo is kleiner. Van de 133.000 gediplomeerden met een nieuwe kwalificatie pedagogiek of social work, zijn er 8.300 werkzaam in de kinderopvang. 

Interesse wekken voor werken in de kinderopvang

Afgelopen jaren hebben verschillende instanties diverse initiatieven genomen om de instroom in de branche te verhogen. Dit had als effect dat het aantal pedagogisch medewerkers in de afgelopen twee jaar met 11.000 is gegroeid. Er wordt steeds vaker naar nieuwe manieren gezocht om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. Steeds meer instrumenten, tools en trainingen worden ontwikkeld die daarbij ondersteunen. Denk hierbij aan een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Ook worden praktische instrumenten ontwikkeld waarmee organisaties direct aan de slag kunnen. Kinderopvang werkt! is bezig met het opzetten van een pilot om de deeltijdfactor te verhogen. Daarnaast verwerken zij input vanuit kinderopvangorganisaties om een heldere en toegankelijke informatieverschaffing over de kwalificatie-eisen te kunnen geven.  

Bron: Kinderopvang werkt!

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”