Menu

Het protocol Kinderopvang & COVID-19 is vervallen

Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden er nu geen specifieke maatregelen meer. Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het protocol wel weer geactiveerd worden.

In dit informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar websites, waar meer informatie te vinden is over algemene coronamaatregelen die gelden en overige relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19.

Download het informatiedocument.

Wijziging quarantaineadvies
U hoeft niet meer thuis te blijven wanneer u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft. Wel geldt het advies om contact met ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te vermijden. Vermijd dit tot 10 dagen na het laatste nauwe contact met iemand met corona. Krijgt u klachten die met corona te maken kunnen hebben? Test uzelf dan zo snel mogelijk. Bij een positieve testuitslag geldt nog altijd dat u minimaal 5 dagen in isolatie moet gaan.  

Zwangerschap
Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft vooralsnog wel gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers vanaf het derde trimester van hun zwangerschap andere, passende werkzaamheden te organiseren. De kinderopvangsector en het ministerie blijven in gesprek met het RIVM, zodat de meest recente ontwikkelingen tijdig gecommuniceerd worden.  

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”