Menu

5 tips om uw kind voor te bereiden op de kinderopvang

Het is een spannend moment wanneer uw baby of peuter naar een nieuw kinderdagverblijf of BSO gaat. Natuurlijk voor u en uw kind, maar ook voor de pedagogisch medewerkers. Hier geeft DebiCare vijf tips hoe uw kind voorbereid kan worden op deze nieuwe situatie.

  • Tip 1: Voorspelbaarheid bij verandering

Kinderen krijgen emotionele veiligheid van vertrouwde volwassenen en kinderen, vertrouwde ruimtes en voorspelbaarheid. Als ouder kan er iets gedaan worden om deze voorspelbaarheid in kaart te brengen. Vaak zijn de bezorg- en ophaaltijd hetzelfde en hier kan het kind alvast aan wennen. Deze situatie kan thuis tot in detail nagebootst worden en het is goed om dit een keer te oefenen voordat het echte leven begint.

Verder kan het helpen om uw kind eerst eens een halve dag door een bekende laten verzorgen. Uiteraard weet u hoe uw kind getroost, gevoed en in slaap gewiegd kan worden, maar ter voorbereiding op de kinderopvang kan het goed zijn om uw kind eerst eens een halve dag aan familie of vrienden te geven. Het is altijd goed om te zien dat uw zoon of dochter prima een paar uurtjes overleeft zonder ouder(s).

  • Tip 2: Ga van tevoren langs bij de opvang

Voordat ze bij de opvang starten helpt het om een paar dagen van te voren met uw kind langs de opvang te rijden. Misschien kan er al samen kennis gemaakt worden met het personeel, zodat deze herkenbaar worden voor uw kind. Sommige kinderen kunnen ook nerveus worden van teveel voorbereiding, dus bereid uw kinderen niet weken van tevoren voor op nieuwe situaties.

  • Tip 3: Benoem de gevoelens van uw kind

Kinderen uiten vaak hun gevoelens in acties, vooral als ze iets spannends vinden. Het is belangrijk om te achterhalen hoe het kind zich voelt en dit te erkennen. Het bieden van een oplossing kan dit verhelpen: “We doen het samen en helpen elkaar’’. Zo draagt u uw eigen angsten of spanningen niet over op het kind.

  • Tip 4: Vertel de pedagogisch medewerker(s) oprecht hoe het gaat

Vooral in de eerste twee weken ligt de focus op het op elkaar afstemmen. Om pedagogisch medewerkers hierbij te helpen, is het belangrijk om eerlijk tegen ze te zijn over hoe het met uw kind gaat. Hoe voelt uw kind zich? Zijn er bijzonderheden die vermeld moeten worden? De pedagogisch medewerkers kunnen hier dan goed op inspelen. Als het kind het leuk vindt, geef hem of haar dan iets vertrouwds zoals een knuffel. Bij een baby kan dit bijvoorbeeld ook een T-shirt zijn met uw geur.

  • Tip 5: Rustig opbouwen

Mocht uw kind het toch allemaal een beetje spannend vinden, dan kunt u er ook voor kiezen om de eerste keer langzaam op te bouwen en uw dagen wat in te korten. Hierdoor kan het kind alvast wennen aan de nieuwe situatie en wordt het niet direct in het diepe gegooid. Zorg wel dat dit naar uw wensen wordt uitgebreid en dat dit traject niet te traag verloopt, zodat u en uw kind zo spoedig mogelijk gewend kunnen raken aan hetzelfde ritme.

Auteur
Jovi Akkermans
Marketing & Communicatie DebiCare Nederland B.V.

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”