Menu

Kinderopvang na 1 juni niet meer verplicht dicht vanwege corona

De overheid kan de kinderopvang en scholen na 1 juni 2022 niet zomaar sluiten of beperken, wanneer het coronavirus weer in intensiviteit toeneemt. Het kabinet zal deze bepalingen schrappen uit de Tijdelijke wet maatregelen COVID-18 (Twm), schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat de kinderopvang na deze datum niet meer verplicht is om op slot te gaan, wanneer het aantal coronabesmettingen toeneemt. Mocht het kabinet deze COVID-19-maatregelen later nodig achten, dan moet eerst een nieuw wetsvoorstel worden aangenomen, dat door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

Afbouw van noodwetgeving

De tijdelijke wet werd ingevoerd om de juridische basis te bieden voor de eerste noodwetgeving en besluiten, waarin het parlement een grotere rol kreeg. Er waren al enkele bepalingen geschrapt, en op 1 juni wanneer de zesde verlenging ingaat, zullen verdere verlagingen van de Twm plaatsvinden. Er blijven nog diverse coronamaatregelen over die wel snel doorgevoerd kunnen worden. Het gaat daarbij onder meer om het bewaren van een veilige afstand, gebruik van coronatoegangsbewijzen, beperkingen of sluitingen van evenementen, horeca of openbare ruimtes, regels voor zorginstellingen en reizigers.

Scenario’s

Het kabinet werkt al enige tijd aan strategieën om het coronavirus op lange termijn in te dammen. Hiervoor zijn verschillende scenario’s in kaart gebracht. Het uitgangspunt is om de samenleving zo veel mogelijk open te houden. Sectoren worden gevraagd om input te geven over de aanpak van een mogelijke volgende epidemie. Het kabinet sluit niet uit dat in het ergste geval alsnog sectorsluitingen nodig zijn.

Bron: ANP

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”