Menu

5 tips voor een veilige kinderopvang

Het is belangrijk dat je je kind met een gerust hart kunt achterlaten bij een veilige kinderopvang. Een goed georganiseerde ruimte met veiligheidsprocedures zorgt ervoor dat kinderen zich niet alleen veiliger voelen, maar stimuleert de kinderen ook om te ontdekken en leren. Dus waar moet je op letten bij het creëren van een veilige omgeving voor kinderen? Hieronder staan 5 tips voor het creëren van een veilige kinderopvang!

  • Tip 1: Zorg voor een veilige inrichting van de ruimte

De inrichting van de ruimte speelt een grote rol bij de algemene veiligheid. Dit moet open en overzichtelijk zijn, zonder de veilige doorstroming te belemmeren. Grote meubels en scherpe hoeken vergroten de kans op ongelukken. De ruimte moet zo worden ingericht dat kinderen zich gemakkelijk en zonder obstakels kunnen verplaatsen. Bovendien moeten meubels en speelgoed in goede staat verkeren. Vervallen meubilair of gebroken speelgoed kunnen schade veroorzaken. Zorg dat iets direct moet worden gerepareerd of vervangen, wanneer iets kapot is of niet goed werkt. Ook mogen er geen blinde plekken zijn waar kinderen zich gemakkelijk kunnen verstoppen in de klas. Hierdoor kan er constant toezicht gehouden worden op de kinderen.

  • Tip 2: Houd gevaarlijke middelen buiten bereik van kinderen

Zorg dat alle dingen die gevaarlijke situaties kunnen opleveren buiten het bereik liggen van de kinderen. Het is slim om scherpe voorwerpen, verstikkingsgevaren, giftige materialen en andere mogelijk gevaarlijke middelen op een hoge plank te bewaren of op te bergen in een afgesloten kast. Ook is het cruciaal om veiligheidsprocedures met de kinderen te bespreken voor het gebruiken van nieuwe voorwerpen. Wanneer kinderen de materialen dan gebruiken, moet er een oogje in het zeil gehouden worden om zo nodig te assisteren.

  • Tip 3: Zorg dat de ruimte schoon blijft

Wanneer kinderen samen in een ruimte worden gezet, is de kans groot dat er kinderziekten worden gedeeld. Wanneer de ruimte met de juiste normen voor reinheid wordt nagevolgd, kunnen ook deze risico’s tot een minimum beperkt worden. Het is algemeen bekend dat kinderen graag alles aanraken. Het speelgoed, klasmeubilair en alle ruimtes moeten regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Dit kan de verspreiding van ziektes aanzienlijk verminderen. Zelf kunnen de kinderen een actieve rol spelen in de reinheid van de kinderopvang door hun handen zo vaak mogelijk te wassen. Zorg er ook voor dat er EHBO-sets goed bereikbaar en gevuld zijn. Het voltallige personeel moet de EHBO-training hebben voltooid. De veiligheid en hygiëne in de kinderopvang moeten de topprioriteiten zijn!

  • Tip 4: Oefen noodsituaties

Noodplannen zullen niet werken als medewerkers en kinderen de oefening niet kennen. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden met de kinderen door dit te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een rollenspel van een gebeurtenis, van het alarm tot het moment waarop het veilig is om weer binnen te komen. Wanneer er dan een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt zullen de kinderen beter voorbereid zijn.

  • Tip 5: Houd toezicht en zorg voor een strakke communicatie

Kinderen worden snel afgeleid en iets buiten de groepsruimte kan snel hun aandacht trekken. De regels over het niet zonder toestemming verlaten van het klaslokaal moeten aanwezig zijn en strikt worden gehandhaafd. Kinderen mogen het klaslokaal alleen verlaten in het gezelschap van de leidster of een ouder. Hoewel dit misschien een beetje overdreven lijkt, is het consistente tellen van de kinderen een goede manier om de efficiëntie van het toezicht te vergroten. Door de kinderen bij een groepsactiviteit te tellen, wordt het belang van het aanwezig zijn en samenwerken van iedereen versterkt. Hiervoor is duidelijke communicatie tussen uzelf en de kinderen nodig, maar ook met de ouders van de kinderen. Je klas is een gemeenschap en een open communicatie helpt om allemaal samen te kunnen werken om de kinderen veilig te houden. Houd iedereen op de hoogte van nieuwe richtlijnen en maak kennis met de naaste familie van de kinderen, zodat u snel verdachte personen kunt onderscheiden. Houd ook uw mede-leidsters en superieuren op de hoogte zodat eventuele situaties die zich voordoen, snel en efficiënt kunnen worden afgehandeld.

Auteur
Jovi Akkermans
Marketing & Communicatie DebiCare Nederland BV

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”