Menu

Dit doen wij

Wij zijn DebiCare, een administratiekantoor voor kinderopvanginstellingen door heel Nederland. Dat betekent dat wij ons bezig houden met álles wat bij kinderopvang komt kijken, behalve het daadwerkelijk opvangen van de kinderen. Wij hebben veel contact met alle spelers binnen de kinderopvang. Denk hierbij aan; managers, leid(st)ers, ouders, gemeentelijke instellingen en de belastingdienst. Zo staan wij midden in de branche en weten we wat er bij iedereen speelt. Het voeren van een administratie op afstand en het adviseren over te nemen beslissingen, dat is waar wij in uitblinken. Met plezier zorgen wij er al jaren voor dat onze klanten continu de beschikking hebben over alle belangrijke informatie. 

Dit zijn de onderdelen van uw administratie die u aan ons kunt uitbesteden:  

Contractadministratie
Inschrijvingen, het aanbieden van een plaats, het wijzigen van lopende contracten: de meeste kinderopvanginstellingen hebben daar hun handen vol aan. Niet alleen moet de contractadministratie administratief op orde zijn, ook het format en de inhoud van contracten moeten in orde zijn. DebiCare voert namens u en uit uw naam een juridisch actuele en waterdichte contractadministratie. 

Facturatie
Een belangrijk onderdeel van kinderopvang is de facturatie. Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening, nemen wij de facturatie met veel plezier van u over. Wij verwerken eventueel mutaties in de afgenomen uren, zorgen maandelijks voor een tijdige facturatie en incasseren aan het einde van de maand de facturen bij ouder(s) en/of verzorger(s). Dat betekent voor uw kinderopvanginstelling een stabiele cashflow. Gezien onze ruime ervaring en expertise met verschillende vormen van kinderopvang kunt u bij ons terecht voor elke vorm van facturatie.

Debiteurenbeheer

Het debiteurenbeheer is voor veel kinderopvanginstellingen een heikel punt. Uit onderzoek blijkt dat ouder(s)/verzorger(s) beter betalen aan een derde partij, dan direct aan de kinderopvanginstelling. DebiCare voert daarom een strak en overzichtelijk debiteurenbeheer voor uw kinderopvanginstellingen. Uw ouder(s) en/of verzorger(s) hebben bij DebiCare hun eigen contactpersoon. Dat het uitbesteden van het debiteurenbeheer aan DebiCare efficiënt is, blijkt uit onze cijfers: in totaal hebben wij over 2019 minder dan 1.0% openstaande posten. Hier zijn wij dan ook zeer trots op, maar we blijven streven naar perfectie.


Planning
De planning en doorstroom van kinderen in juiste groepen en naar andere groepen, is een specialisme van de accountmanagers van DebiCare. Wij zorgen in nauw overleg met uw kinderopvanginstelling, voor een zo optimaal mogelijke planning van de groepen. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de leidster/kind ratio. Tevens verzorgen wij het wachtlijstenbeheer, zodat de wachtlijst actueel blijft en ouders tijdig een aanbod krijgen voor een eventuele plaatsing. Omdat wij in onze administratie overzicht hebben over alle groepen en inschrijvingen, resulteert onze aanpak vaak in een hogere bezetting per groep en dus in een hogere omzet voor uw kinderopvanginstelling.

Coaching en advies
Opgeteld beschikt ons team over meer dan 80 jaar kennis in de kinderopvang. Dat maakt dat geen probleem voor ons te ver gaat. Wij helpen onze klanten op verzoek met al hun vragen. Of het nu om advies over de start van een nieuwe opvanglocatie gaat, of over het maken van een begroting voor de komende jaren, wij staan voor u klaar. 

Toeslagendienstverlener
DebiCare is al geruime tijd officiële toeslagendienstverlener van de Belastingdienst. Dit betekent dat wij de ouder(s) en/of verzorger(s) van onze klanten gratis helpen met het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag. Wij verwerken dit direct in uw kind- en financiële administratie en stellen u hiervan op de hoogte. Ook helpen wij als er andere problemen zijn met de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van bezwaarschriften. 
Daarnaast spelen wij tijdig in op relevante ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Nu de Belastingdienst in het kader van het Verbetertraject Toeslagen heeft besloten dat alle kinderopvangorganisaties verplicht worden een maandelijks overzicht van alle kindplaatsingen aan te leveren, ontzorgen wij onze klanten ook hierin. Dit betekent dat wij deze extra administratieve lasten graag op ons nemen, zonder verhoging van onze tarieven natuurlijk!  

Interim werk
Het kan zijn dat u tijdelijk iemand nodig heeft op één van uw afdelingen, bijvoorbeeld wanneer één van uw medewerkers met (langdurig) verlof is. Ook dan kunt u een beroep doen op DebiCare. De accountmanagers kunnen met verschillende software pakketten uit de voeten en zijn als een vis in het water in een zakelijke én kindrijke omgeving. Zij  kunnen u voor een bepaalde tijd ondersteunen, ofwel bij u op kantoor ofwel op afstand door middel van onze online werkplek.

Tarieven en meer weten?

Wij komen graag langs om persoonlijk kennis met u te maken en onze dienstverlening nader toe te lichten. Omdat DebiCare maatwerk levert aan alle klanten, kennen wij geen vaste prijzen en productenlijst. Onze tarieven worden met u gecommuniceerd tijdens het offertetraject en bestaan altijd uit een percentage van uw maandelijkse omzet. Ons tarief beweegt dus standaard mee met uw financiële situatie. Bij het afsluiten van een meerjarig contract, brengen wij bovendien geen implementatiekosten in rekening. Na het eerste jaar van samenwerking evalueren wij het fee-percentage. U kunt uw pakket altijd naar wens uitbreiden met bijvoorbeeld gebruik van de ouderapp (tegen implementatiekosten) of onze andere diensten. 

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 0180 – 555 911 of ga naar contact. 

“Je spaart tijd, je spaart geld, je werkt efficiënter. Het is makkelijker omdat je het uitbesteedt, makkelijker het gezicht naar de ouders toe”